Тогтвортой савлагааны шийдлүүд:Илүү эко, бага хог хаягдал
vi

Алсын хараа

Чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр дэлхийг холбоно.

mi

Эрхэм зорилго

Хэрэглэгчдэд үнэ цэнийг бий болгох: Ажилчдад зориулсан Building платформ; Нийгэмд үнэ цэнэтэй хувь нэмэр оруулах.

va

Үнэ цэнэ

Багийн сэтгэл

Шударга

Цаг үеэ дагаад урагшил

Хүнд чиглэсэн