Алсын хараа

vi

Алсын хараа

Дэлхийг чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоорой.

mi

Эрхэм зорилго

Хэрэглэгчдэд үнэ цэнэ бий болгох: Ажилчдад зориулсан Builda платформ; Нийгэмд хувь нэмэр оруулах.

va

Үнэ цэнэ

Багийн сүнс

Үнэнч

Цаг хугацаатай урагшлах

Хүмүүс рүү чиглэсэн