Тогтвортой савлагааны шийдлүүд:Илүү эко, бага хог хаягдал

Хөнгөн цагаан шураг лонх